BFF eller OPERATION DAGSVERKE Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 4 k

#Barn & Ungdom, #Från ca 10 år

”Pjäsen handlar om fyra kreativa klasskompisar som förbereder ett uppträdande för att samla in pengar till Bangladesh. Deras vänskap, förtroende och lojalitet sätts på svåra prov när de ska hantera föräldrars sjukdom, förälskelser och maktfördelning i gruppen. De vet att alla inte kan vara ”Best Friends Forever”, men söker ändå vägar att samsas, eftersom de inser att i en föränderlig värld behöver alla varandra.” /Regionteater Väst