BIEDERMANN OCH PYROMANERNA Pjäser

Språk: Norska, Svenska, Tyska

Skådespelare: 8 | Roller: 3 k , 5 m

#Dramatik för vuxna

Herr Biedermann är en småborgerlig hårvattenfabrikant i en liten stad som på senare tid härjats av anlagda bränder. Skrämd och indignerad har Biedermann en kväll på krogen slagit näven i bordet och offentligt krävt hårdare tag mot de pyromaner som måste ligga bakom bränderna. Nästa dag får han besök av en uteliggare och brottare, som imponerats av Biedermanns flammande apell och nu insisterar på att bli insläppt för att få mat och husrum över natten. Biedermann är först skeptisk, men faller snart till föga för mannens övertalningsförmåga och, inte minst, uppenbara råstyrka. Och utan att Biedermann riktigt förstår hur, blir uteliggarens vistelse hos honom allt mer långvarig. Efter en tid flyttar dessutom en kamrat till gästen objuden in i huset. När de båda tillfälligt inneboende helt öppet börjar samla ihop bensintunnor, stubintrådar och brännbart material på herr Biedermanns vind och förklarar att de avser att tända på alltihop, tror Biedermann att de skämtar och vägrar ingripa.

En drastisk satir som skoningslöst gör upp med allt det passiva medlöperi som gjorde nazismen möjlig, skriven av en av den tyskspråkiga efterkrigsdramatikens främsta företrädare.