BILDBESKRIVNING Pjäser

Språk: Svenska, Tyska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 m

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#monolog

Kan läsas som en övermålning av Euripides Alkestis, som citerar no-spelet Kumasaka, Odysseens elfte sång och Hitchcocks Fåglarna. Texten beskriver ett landskap bortom döden. Handlingen är godtycklig eftersom följderna redan är något förgånget, en explosion av ett minne i en avdöd dramatisk struktur. (HM)