BIRDY Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 2 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

#dramatisering

En bearbetning av William Whartons roman. En gripande historia om vänskap och krigets förhärjande kraft. Romanen skrevs med andra världskriget som bakgrund, i denna version är handlingen förlagd till Vietnamkrigets dagar. Krigen växlar men de mänskliga problemen kvarstår.