BLODTRYCK Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

En lätt tragikomisk enaktare om priset för mansrollen och dess krav på prestige, kontroll och tävling. En verklig höjdare i samhället hamnar på sjukhus med ett mycket komplicerat benbrott efter en trafikolycka. Han måste ligga med benet fixerat i åtskilliga veckor och försöker fjärrstyra sin maktsfär från sjuksängen. Det går inte så bra. Kombinationen av vanmakt och stark vilja får hans redan höga blodtryck att stiga till allt livsfarligare höjder.