BLOMSTERPLOCKARNA Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 3 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

Sex aktörer, alla kring eller över 70, väntar på att en audition ska börja. De har kallats till teatern för att agera blomsterplockare. En pantomim ska gallra bland de sex för de roller som finns. Väntetiden fördriver de med att beklaga hur gamla de blivit. Det är tragiskt och det är grymt. Tragedin är tiden som går, livet som rinner ut.

#ålderdom