BLUEY Pjäser

Språk: Engelska

Skådespelare: 8 | Roller: 3 k , 5 m

#Dramatik för vuxna

Hilary Hawkins är domare och har hamnat i en förtroendekris. En incident från förr har börjat röra sig i hans undermedvetna. Genom en serie händelser minns han olyckan. Under sin studietid arbetade han på ett bygge och blev mot sin vilja indragen i en stöld. Hans uppgift var att varna folk, när man kastade ner material från taket. Vid ett tillfälle glömde han att ropa och en arbetare skadades svårt. När han kris kulminerar, söker han upp arbetaren, men vågar bara betrakta honom på avstånd och har inte mod att konfronteras med honom.