BOLANDERS SKOR Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Dramatik för vuxna, #Enaktare

Möt Gunhild och Wivi, två damer i den bästa av åldrar. Båda arbetar i affären Bolanders skor och de kan allt om skor.
Direktören, denne fine man som en gång anställde dem, han är död.
Viktor Svan – vart tog han vägen? Vad är det egentligen som sker i den lilla skoaffären?

Bolanders skor är en historia om glädje, hämnd, vänskap och kvinnlig list.
Det är roligt och berörande, hisnande och lite upprörande. / Ur Stadra Teaters presentation