BORKMANIA Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 7 | Roller: 4 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

#klassikerbearbetning

BORKMANIA  av Alejandro Leiva Wenger, efter John Gabriel Borkman av Henrik Ibsen

Har du högtflygande planer och skulle kunna göra storverk? Är det ingen som uppskattar och förstår dig? Då har du mycket gemensamt med Borkman – världens mest missförstådde man.​