BRA TEVE Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år

En pjäs för högstadiet om mediers påverkan på våra liv.