BRÅDDJUPET Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 2 k

#Dramatik för vuxna

Det är 30 år sedan Ola lämnade dem nu.
Fortfarande utgör händelsen smärtcentrum i Alice, Teresias och Irenes liv.
Men precis som då, när det hände, så pratar de inte om det.
Inte förrän Alice får kontakt med den man som var den sista personen pappan träffade.
Genom honom börjar hon nysta i det förflutna.
Tillsammans börjar de ställa de obesvarade frågorna – som varför han lämnade dem?

En pjäs om att hitta försoning.

Skriven för 2 skådespelare, men innehåller 8 karaktärer, kan spelas med fler än 2.

#självmord  #psykiskohälsa  #familjetrauma