BRAND Pjäser

Språk: Norska, Tyska

Skådespelare: 7 | Roller: 3 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

#klassikerbearbetning

av Armin Petras efter Henrik Ibsen

Brand har en orubblig idé om att människan kan övervinna allt, men att hon inte utnyttjar sin enorma potential. Han vill återställa människans storhet på jorden, men om storhet ska uppnås måste människan själv tro på sina egna möjligheter. När Brand återvänder till sin hemstad inser han att han måste börja sin kamp där han kom ifrån – närmast sig själv. Hans kompromisslöshet är förkrossande, och det visar sig att hans övertygelse kommer till korta när idén möter verkligheten.

Brand är en av Ibsens större episka pjäser, i Armin Petras bearbetning av texten är handling och rollgalleri nedskalade. Språket har moderniserats så att de mellanmänskliga relationerna, men också humorn, framträder tydligare.