BREAK OF DAY Pjäser

Språk: Engelska, Franska, Norska, Tyska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Break of Day handlar om något så självklart att vi knappt ser det – förrän det går sönder. Här är det själva dagen som faller sönder. Han, Hon och deras dotter Frida förskjuter dygnet och befinner sig så småningom vid olika tidpunkter. Den ena sköter morgontandborstningen, den andre äter kvällsmat samtidigt som den tredje är uppe för ett nattligt toalettbesök. I bakgrunden hotar en ännu större katastrof där ständigt flera vägar stängs av och Frida hela tiden tvingas rita nya kartor över grannskapet. En dag går de vilse i sitt eget närområde – de har tappat allt begrepp om tid och rum.