BRÖLLOPSFESTEN Pjäser

Språk: Engelska, Svenska

Skådespelare: 15 | Roller: 5 k , 10 m

#Dramatik för vuxna

LL är skofabrikant, en idealist som vill behandla sina anställda som sina jämlikar. Han kommer plötsligt att befinna sig utanför ett hus, där det pågår ett bröllop. Han upptäcker att det är en av hans anställda som gifter sig. LL får för sig att om han går in till bröllopet, kommer han bli mottagen med jubel som en hedersgäst och beundrad för sitt ädelmod. Han tänker inte stanna, men blir ändå kvar. Han super sig alltmer full och de anställda börjar misshandla honom. Bröllopet slutar både komiskt och olyckligt.