BRYTNINGSTID Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 2 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

Emma Broströms vuxen-pjäs ”Brytningstid” är en ringdans mellan liv och död. En färd genom natten som påbörjas vid midnatt och slutar klockan fem på morgonen. Den utspelar sig på ett sjukhus där människor i olika åldrar med olika sjukdomstillstånd möts. De pendlar mellan hopp och förtvivlan i väntan på ett nytt hjärta, en cancerdom som ska uppfyllas, ett självmord som äntligen ska lyckas eller arbetsskift som helt enkelt ska ta slut.

Poetiskt och fullt av visdom beskriver Emma Broström hur den enas död blir till den andras liv.