BUNNY Pjäser

Språk: Engelska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 k

#Dramatik för vuxna

#klassrumsteater

Jack Thornes pjäs utforskar spänningar mellan raser och klasser i det moderna England.

Vägvisare är Katie, en på ytan råtuff artonåring vars poser skyler en avsevärt mildare själ. Hennes pojkvän Abe råkar in i ett bråk utanför en affär. Gruffet växer till något betydligt allvarligare. På ett sätt är det en perfekt bild av hur England går vilse. Övertrötta, utarbetade, ängsliga, ekonomiskt utsatta människor tar ut sina frustrationer på vem eller vad som helst; och rättfärdigar handlandet med någon halvsmält, bigott tro eller övertygelse som helgar ändamålet. Men det är också en berättelse om att bli vuxen. Bortom skrävlet är Katie en rädd flicka som oroar sig för sina betyg. Det finns inget sedelärande i berättelsen, som slutar i förvirring och skräck blandat med en kvardröjande kittling, att det här är inte sista gången hon chansar.

#klass