CASH Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 1 k , 2 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 10 år

Pjäsen handlar om Julia, Oskar och Kid som skall samla pengar till en by i Uganda under operation dagsverke.
De träffas, som alltid, i kanten av skogen bredvid skylten avstjälpning förbjuden, bakom Olssons däckfirma och de andra industrilokalerna längs vägen. Julia måste tvätta fönster, Oskar ska klippa gräsmattor och Kid har fått pengar från sin pappa utan att behöva jobba alls. Vi följer kompisarna och deras syn på världssvälten, pubertethelvetet, nedskräpning, varandra, allmosor, gräsklipping, övergrepp, mode, liv och död.

CASH handlar också om en nygammal svensk fattigdom, i plånbok, själ och tanke.