CHANG-ENG Pjäser

Språk: Danska, Svenska

Skådespelare: 16 | Roller: 4 k , 12 m

#Dramatik för vuxna

Chang Eng är ett drama om de siamesiska tvillingarna Chang och Eng. Efter karriärer på en freak- show och som ståuppkomiker drar de sig tillbaka på en gård i Wilkesboro i North Carolina. De ska bli bönder; plöja och föda upp kor. Men som om det inte vore nog med att de sitter ihop, råkar de sitt öde i form av systrarna Adelaide och Sara. De gifter sig, men samlivet för dem till det tillåtnas gräns, och vi ställs ytterst påtagligt inför den andre. Med dr. Ferguson´s ord ur pjäsen: … ”de avvikande sätter en på prov. Tvingar en att ifrågasätta en mängd saker som nyss föreföll alldeles naturliga och rätta.” O ch får oss att undra över oss själva… ” om nu självet finns… om vi nu inte är en flytande massa, en sorts magnetliknande varelse som ändrar form och innehåll allt efter de strömmarvi dras med i.”