COCK Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 1 k , 3 m

 Ett kärleksförhållande mellan två män kommer plötsligt i ett nytt överrumplande ljus och börjar krackelera en av dem blir djupt förälskad i en kvinna
han slits mellan sina dubbla jag
vet inte hur han ska välja.
COCK handlar om hur det normativa byter plats
En oerhört provocerande och tänkvärd pjäs
En snärtig och pulserande dialog.

Spelplatsen ska vara tom och allt fokuseras på dramat.