CYKLISTEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 k

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#klassrumsteater, #monolog

En lovsång om att cykla. Träning, träning och åter träning… hur det är att ligga på rulle… känna att krafterna räcker för att rycka sönder klungan… sega uppför och hissna nedför berget… vurpa… bli omåkt… och hur plåga bortom förståndets gräns kan vara lite vackert… hjulen spinner som en belåten lokatt. En passionshistoria.

#träning  #frihet