CYRANO Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 7 | Roller: 2 k , 5 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 6 år

#parafras

Christina Gottfridsons pjäs är en parafras på den klassiska historien om utanförskap och längtan.

”Framtidens publik fångas av Cyrano… Balanserar begåvat mellan vardag och fantasi, en värld där unga känner sig hemmastadda… Med ömsom glädje, ömsom bestörtning följer de den dramatiska utvecklingen på scen, ett engagemang som bådar gott för teaterintresset även under nästa millennium.” (Sydsvenskan)

#utanförskap  #längtan  #kärlek