DAGBOK FÖR SELMA OTTILIA LOVISA Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 8 | Roller: 5 k , 3 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 6 år

#biografiskt, #dramatisering

Fritt efter Selma Lagerlöfs memoarer

En fantasi över Selma Lagerlöfs barndom baserad på hennes memoarer. Vad gör en flicka när ingen annan vill höra? Jo, hon vänder sig till sin dagbok. även om hon känner sig utanför så vågar hon gå sin egen väg. Hon står på sig, och blir en av världens mest berömda författarinnor! 
En pjäs som vill uppmuntra egna val och kreativitet, en åttaårig flickas rätt att få vara udda och finna sin egen väg och drivkraft.
 Pjäsen är baserad på Selmas självbiografiska böcker Dagbok, Ett barns memoarer och Mårbacka.

Ett drömspel för lågstadiet.