DAGNY JUELS SISTA FÖRESTÄLLNING Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 k

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#monolog

En spännande debut gör Klara Grede med monologen Dagny Juels sista föreställning. En livfull och färgstark bild av den unga norskan som var den fatala älskarinnan och modellen i konstnärskollektivet på Zum Schwarzen Ferkel i Berlin, där Munk och Strindberg rumlade runt om nätterna. Hennes öde var katastrofalt, hon blev så småningom skjuten av sin älskare på ett hotellrum i Tiflis vid Svarta havet och lämnade i mycket en gåta efter sig. Genom Klara Gredes pjäs ser vi henne med en modern ung kvinnas ögon, en syster från ett århundrade senare.

#biografiskt