DARWINS KAPTEN Pjäser

Språk: Engelska, Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 2 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

Ifall evolutionen är livets drivkraft, var finns då Gud?  Charles Darwin skakade inte bara kyrkan med sina teorier om arternas uppkomst, även hans hustru och många vänner oroades när han ifrågasatte självaste skapelseberättelsen.
En dag får Darwin ta emot beskedet att kapten FitzRoy begått självmord – reskamraten i ungdomen som senare blev en bitter motståndare. En minnets resa tar fart ombord på skeppet Beagle, och Darwin har själv fler frågor än svar. Varför förlorade de sitt barn Annie? Var finns skärningspunkten mellan Gud och skapelsekedjan? /ur Dramatens presentation

#biografiskt