DE ANDRA Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 2 k

#Dramatik för vuxna

Ett undersökande av migration och identitet i ett postapokalyptiskt Sverige
Om en mamma och en dotter och om att ha två hemländer, eller inget hemland alls. Om vilka vi är. Om likheter och olikheter. De utsatta och de andra, de innanför och de utanför. Manuset är delvis skrivet utifrån samtal med människor med somalisk bakgrund.

#migration  #identitet  #integration