DE MÅSTE DÖ Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 k

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#monolog

De måste dö beskriver en kvinna som måste förhålla sig till en patriarkal struktur där kvinnor inte sällan anses för gamla i samma ålder som män tillåts vara på sin professionella höjdpunkt. Pjäsen är ytterligare en fördjupning på temat våld i form av maktlösheten och tvånget att förhålla sig till rådande omständigheter. Den problematiserar valet att försvara sig eller låta bli, att följsamt anpassa sig till rådande normer och maktstrukturer eller att hävda sin rätt och sin kunskap och därmed också – utan arbete och utan den sociala speglingen – också till viss del bli ifråntagen sin identitet.

Urpremiär  på Teatr Weimar