DE OSKYLDIGA (The Children’s Hour) Pjäser

LILLIAN HELLMAN

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 12 | Roller: 10 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

Ett rykte är lätt att starta, men svårare att stoppa.

I Lillian Hellmans thriller möter vi väninnorna Karen och Martha. De har satsat allt på sin internatskola för flickor och det hela kunde vara ganska idylliskt, om det inte funnes en orm i paradiset, flickan Mary. Hon som inte drar sig för att ljuga för att få sin vilja igenom och utnyttjar effektivt andras svagheter i sitt eget maktspel.

#thriller  #hellman