DE TRE KUNGABARNEN FRÅN SERENDIP Pjäser

Landet Serendip är hotat och Drottning Jaija inser att hon inte har lång tid kvar att leva. För att pröva om hennes tre välbildade men ack så bortskämda barn är värdiga att ta över makten, sänder hon ut dem på ett uppdrag. De ska finna receptet till det elixir som kan rädda Serendip undan katastrofen. Motvilligt ger de sig ut på en vindlande resa, över berg och genom öknar till fjärran länder, för att rädda landet.
I jakten efter elixiret möter de tre syskonen drakar, munkar, kameler, kärlek och frestelser. På sin resa mot mognad lyckas syskonen, med hjälp av kunskaper och tillfälligheter, lösa problem som dyker upp längs vägen. När de efter en lång tid nås av budet om att modern är döende, återvänder de hem till det svårt härjade Serendip – utan att ha funnit receptet. Men betyder det att de har misslyckats med sitt uppdrag? Betyder det att riket inte kan räddas? Dessa frågor får sina svar i denna äventyrliga och dråpliga komedi.

Sagan har gett sitt namn åt begreppet “serendipitet” som används inom pedagogik och forskning. Med detta avses att lära genom tillfälligheter; att lyckosamma upptäckter kan göras av en händelse; att en bieffekt ofta kan visa sig mer värdefull än huvudsyftet. Ett exempel är hur penicillinet upptäcktes; I sina försök att hitta en medicin mot infektioner odlade Alexander Fleming stafylokockbakterier, men eftersom han inte höll sitt laboratorium rent angreps odlingarna av mögel – och bakterierna dog. Penicillinet var upptäckt och Fleming fick nobelpris.

Många roller, minst tre skådespelare.

”Begåvad absurd saga! … Serendip är en bråkig, kul och lätt absurd familjesaga med ett budskap” /Lars Ring SvD.

#saga #serendipitet