DE VILDA BARNEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 12 | Roller: 3 k , 9 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 10 år

#dramatisering

Pjäsen baserar sig på L. Pantelejevs berättelse ”Petjka och klockan”, vilken utspelar sig i 20-talets Moskva. Petjka är en av de otaliga s.k. vilda barn som förlorade sina föräldrar i samband med revolutionen, och fick klara sig bäst de kunde med att stjäla. Petjka åker fast och ska reformeras.

#uppror