DEN ALLVARSAMMA LEKEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

#dramatisering, #romantik


Dramatisering av Hjalmar Söderbergs roman.