DEN ÄLSKADE Pjäser

Språk: Engelska, Franska, Svenska, Tyska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 k

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#monolog

En monolog om en ung kvinna som försöker komma loss ur sitt folkhemsurssprung och ett trist förhållande. Ett byte av jobb och en ny älskare öppnar portarna till ett av finkulturens allra heligaste. Väl där ser hon med förakt och hat på sitt torftiga och obildade förflutna. Med samma intensitet dyrkar hon sin nya, sköna värld.

En klassresa med fatala konsekvenser.

”Langseth skildrar en balansakt, stigandet och fallandet parallellt. En stark pjäs om tvång och frihet, om kultur som transformator och som fälla. Langseth visar det komplexa hos en kvinna som inte förmår skapa sig en ny roll som inkluderar allt hon är.”/SvD

#klassresa  #klass