DEN DÄR FJÄRDE Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 m

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#monolog

Det är en stark och gripande text om en pappa som upplever hur hans 14-årige son dör för honom och familjen i cancer .
Den skildrar hans förtvivlan och frustration, han vägrar att inse sanningen. Till sist kommer han till insikt och orkar förändra sitt liv.
Ur mörkret stiger det ett starkt ljus.

Monolog för en manlig skådespelare  ca 40/50 år.

#cancer