DEN ENFALDIGE MÖRDAREN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 9 | Roller: 3 k , 6 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år

#dramatisering, #klassrumsteater

Fritt efter Hans Alfredssons film Den Enfaldige Mördaren och boken En Ond Man.

Sven växer upp i ett fattigt hem tillsammans med sin mor och sin syster Vera. När modern dör försvinner Vera in till staden och Sven ackorderas ut till Fabrikör Höglund. Systern inser att om hon ska lämna fattigdomen bakom sig så måste hon spela livets rävspel. Hon överger Sven och ger sig i lag med Fabrikören. För Sven är Höglund förtryckaren. Men för Vera är Fabrikören trampolinen ut ur fattigdom till ett liv i välgång.

Urpremiär på Helsingborgs Stadsteater.

”genial monolog om det godas möjlighet ” /SvD

#klass  #mobbning