DEN FALSKA MÄNNISKAN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 2 m

#Dramatik för vuxna

En radiopjäs i 3 delar.

I Den falska människan del I och II har Marie-Louise Ekman porträtterat Konstnären, den ensamme skaparen. Det har handlat om uppgörelser med omvärlden. I  del, III, är Konstnären nu död och börjar sin vandring i helvetet där han strax möter ligisterna, gravplundrarna som hotar hans kroppsliga existens. Han förlorar en fot, ett öra, en arm och kommer långsamt till insikt om betydelsen av att befrias från det kroppsliga.