DEN HVIDE MAND Pjäser

Språk: Danska

Skådespelare: 5 | Roller: 2 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

EN KOMPLICERAD KÄRLEKSFÖRKLARING

Med DEN HVIDE MAND ville vi att folk skulle tänka efter hur de egentligen beter sig, om de inte då och då bidrar till att upprätthålla ett system, som de verkligen inte vill stå för. Om det faktiskt skadar andra människor.
Man kan inte bara säga, att det beror på de färgade – och deras sätt att bete sig – om förhållandena ska förbättras här i landet. Den danske vite mannen – eller det vita Danmark är i högsta grad avgörande för de strukturer som bestämmer, hur vi sinsemellan behandlar varann.
Det har varit en fantastiskt hård och krävande process. Precis som kvinnor säger om födande: det gör skitont att föda, men smärtan försvinner så fort man ser sitt söta barn. Så, har jag haft det med den här föreställningen!” /Joan Rang Christensen