DEN ITUSÅGADE DAMEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 3 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Detta är historien om Sverige under fyrtio år och om de två systrarna Winberg, Helmy och Rose. Göthe placerar dem i sin ”favoritmiljö”, ett schabbigt pensionat som förestås av deras gamla mormor. De är övergivna av sin alkoholiserade mamma som en gång – på sin skönhets tid – varit dansös på Chinabaletten. Rose är stark och begåvad, Helmy som är ett egensinnigt barn lyckas sämre, men livet skiftar. Flickornas liv drar åt olika håll. Ingen kan som Göthe fånga tidsandan med detaljrikedom och lustfyllda språkminnen, och med den drastiska humor, poesi och svärta, som gör honom till den nya svenska dramatikens mästare.