DEN LÅNGA LÅNGA RESAN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Familjeföreställningar, #Från ca 6 år

#dramatisering

Byggd på Ilon Wiklands bok med samma titel.
En evigt aktuell pjäs om vad som händer med en Flicka när kriget bryter in i hennes liv, och om den resa med okänt mål, som hon tvingas göra ensam för att överleva det. Hunden är hennes sällskap på färden tills han dödas av soldater. Skild från sina föräldrar och från sitt hemland kommer Flickan så småningom till Sverige där hon får bo hos en faster. En bildrik och lyrisk historia med mycket musik och många starka scener, som med mjuk humor berättar om krigets omstörtande och anonyma kraft och obegriplighet.

#krig