DEN ÖRONLÖSE SÅNGAREN Pjäser

Tonsättare:
Sverige

Språk: Svenska, Tyska

Skådespelare: 5 | Roller: 1 k , 3 m

#Från ca 10 år, #Musikteater Musikal Opera

Rollen som flyktingpojken Hoichi hör hemma i en tradition med rötter långt tillbaka i historien hos Homeros och all västerländsk berättarkonsts ursprung. I detta grepp ligger en väldig tilltro till ordens och musikens förmåga att bearbeta och bemästra också de tyngsta av upplevelser och erfarenheter. Här samverkar texten med musiken i en känslornas väldiga resa genom sådant som både skapar spänning och väcker medlidande. /…/ det varsamma handlaget, den stundtals skimrande poesin och lystern från de lätt vemodiga klangerna hos den beledsagande musiken./…/ vikten av att våga se framåt för att kunna växa som människa får ett helt oemotståndligt genomslag i föreställningens jublande slutackord” (UNT)

Roller: 1k + 3m + 1 musiker