DEN STORA APAN (The big ape) Pjäser

Språk: Engelska, Svenska

Skådespelare: 7

#Dramatik för vuxna

”Den stora appan” av Laura Ruohonen och Sara Heinämma

Regeringen har satsat på ett experiment som man kallar ”Approjektet.”, där man försöker att lära apor ett mänskligt språk så att de kan utföra enklare sysslor. Apor är t o m billigare än invandrare. En av dessa apor lär sig snabbare än andra men blir olyckligt nog kär i en blind flicka. Flickan inser inte först att hennes assistent är en apa: när hon väl gör det, sprider sig nyheten om den oskuldsfulla relationen och det blir offentlig skandal. Apan utsätts för dubbelt straff och förödmjukelse. Han förlorar sina djuriska rättigheter och sätts in på ett hem för åldersdementa.