DEN STORA ELDEN (Das große Feuer) Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Danska, Engelska, Svenska, Tyska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

Två byar ligger idylliskt placerade sida vid sida i en dalgång, på var sin sida av en bäck. Byborna lever i välmåga och grannsämja.  Men så en kväll bryter det ut ett stort bråk, utlöst av en bagatell, mellan den rika vinodlaren från ena sidan, och den rika djuruppfödaren från andra sidan. I tumultet märker ingen att ett barn samtidigt drunknar i bäcken. Efter det börjar extrema väderförhållanden drabba den ena byn: hetta, torka, storm, blixtnedslag, översvämningar – med en feberepidemi i släptåg. Ingen förstår varför, alla menar att det borde vara omöjligt, men det bara eskalerar. I takt med den ena byns ökade olycka blir bäcken mellan byarna allt bredare, klockorna börjar slå olika tid, och misstron mellan de utsatta och de välburna blir allt större – medan den ena sidan bär sina döda till massgraven investerar den andra i en utsiktsterrass.
En arkaisk berättelse som poetiskt beskriver hur vänner blir fiender, hur naturkatastrofer delar världen i rika och fattiga och hur orättvisor uppstår.

”skogsbränderna ger den en kuslig aktualitet … en ekokritisk parabel” /YLE

”Det här är en föreställning jag önskar att alla skulle se. Både på grund av texten och temat” /HBL

”Brännande aktuellt” /Västra Nyland

#klimat  #orättvisa