DEN STORA ELDEN (Das große Feuer) Pjäser

Språk: Engelska, Svenska, Tyska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

Två byar ligger idylliskt placerade sida vid sida i en dalgång, på var sin sida om floden. Byborna lever i välmåga och grannsämja. Men så drabbas den ena byn av flera olyckor efter varandra – sjukdom, översvämning, torka, död…
En arkaisk berättelse som poetiskt beskriver hur vänner blir fiender, hur naturkatastrofer delar världen i rika och fattiga och hur orättvisor uppstår.