DEN STORE IMPROVISATÖREN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 m

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#monolog

– Har du någonsin känt dig omtyckt?
– Nej.
– Har du fått någon kärlek?
– Nej.
– Vet du vad det är?
– Nej.
– Vad ser du framför dig?
– Nej, ingenting, ingenting.
– Har du förstått vad jag sagt?
– Tom Cruise.
– Vad sa du?
– Jag är Tom Cruise.

Ur förhör med Mijailo Mijalovic, Anna Lindhs mördare.