DEN UTVALDA Pjäser

Språk: Polska, Svenska

Skådespelare: 8 | Roller: 5 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

Liksom ”envar” vandrar Lisa över motorleden mellan hög- och radhusen i barndomens förort. Hon frågar Marika, som gick i samma franskgrupp på högstadiet, om hon kommer ihåg henne. Samma fråga orsakar ett bittert svartsjukegräl mellan paret Vladi och Bianca. Hon är på vippen att bli våldtagen av Patrik, den ende som kommer ihåg henne från högstadietiden. På sin vandring tappar Lisa sin plånbok, så hon får gå en vända till. Det visar sig att alla hon sökt upp, på ett eller annat sätt hemsökts av tio år gamla minnen efter hennes första besök.