DER HAN ER REIST TILBAKE FRA Pjäser

Språk: Norska

Skådespelare: 3 | Roller: 1 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

Den lilla familjen ska flytta, Han, Hon och Sonen. Från ett hus till ett annat. Sonen står vid det kasserade kylskåpet och gråter. Varken Han eller Hon lyckas få ur honom vad problemet är. Hon flyttar saker mellan det gamla huset och det nya. Han hittar ett foto av den lilla stugan i skogen där han växte upp med sin mor. Hon flyttar saker. Han hamnar i grubblerier. Hon flyttar saker. De ringer från affären om det nya kylskåpet. Kan det levereras om en timme? Är de hemma då? Han vill åka till stugan i skogen, vill visa sonen sin uppväxtplats. Hon undrar hur det ska gå med det nya kylskåpet. Han sätter sig i bilen. Sonen ska med. Hon vill också med. De far till skogs. Tiden upplöses. Slutligen kommer de hem, Hon och Sonen. Till det nya huset. Hon tar sonen vid handen och går in i det nya livet. Han är kvar i drömmen om moderns famn.

Roller: 3 (1k, 2m varav ett barn)

#Freud  #nostalgi  #mamma