DET HAN VIL SI DEM Pjäser

Språk: Engelska, Norska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Dramatik för vuxna, #Enaktare

#enaktare

«Det han vil si dem» handlar om en far som vill berätta något för den övriga familjen. De andra vet, men de vill inte att fadern ska berätta. De är rädda. Fadern vet att de andra vet. Men det här som han nu vill berätta, handlar om hans sjukdom, som är stadd i ständig utveckling. Det finns alltid något som fadern vet som de andra inte har tagit till sig. Och nu vill han få dem att lyssna.

#åldrande  #familj  #absurdism