DET HANDLAR OM KÄRLEK Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 3 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

”…det handlar om kärlek”
En radiopjäs.
Monica och Björn lever i ett långvarigt och till synes harmoniskt äktenskap. Men de har inga barn. Deras grannar Angela och Conny i lägenheten ovanpå, har däremot barn, men grälar varje natt högljutt ovanför deras huvuden. Angelas näst intill patologiska svartsjuka, håller på att driva äktenskapet in i en återvändsgränd. Trots att Conny försäkrar henne om att det aldrig funnits någon annan.
Men en kväll ringer telefonen i de bägge hemmen. Det är Rebecka som återvänt till stan och hennes ankomst sätter igång en ström av känslor. Vem är hon egentligen?
Vad vill hon med sina bekännelser efter så lång tid? Och vad handlade det egentligen om? Handlade det om kärlek?

#hörspel  #relationer