DET JAG BARA VÅGAR DRÖMMA OM Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 4 k

#Barn & Ungdom, #Från ca 10 år

Det är kvällen innan skolavslutningen. Snart går Pinnen, Darya, Kevin och Stig ut sexan och i höst börjar högstadiet, tonåren och resten av livet. I skolan pågår festen med stort F, drömdiscot, det allra sista partyt i sexan.
Det är också sista chansen att säga det som aldrig sagts och göra det som aldrig gjorts. Att bekänna sin kärlek, säga ifrån, bara strunta i allt, eller göra sin röst hörd. Alla är där. Alla utom Pinnen.

 

#längtan #önskningar #fantasier