DET KOLDE HJERTE Pjäser

Språk: Danska, Svenska

Skådespelare: 7 | Roller: 4 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

Svensk titel: DET KALLA HJÄRTAT

Ur pjäsens inledning: (svensk översättning: Annika Silkeberg)

 • Sofie, mycket ung
  Vibe, senare kallad kammarjungfrun, eller Ida, jämngammal med Sofie
  Severin, ung
  Drottningen, medelålders eller något äldre
  Den gamla drottningen, uråldrig
  Aron, jämngammal med drottningen
  Jansen, obestämbar

SCEN 1
En balkong på slottet, ut mot slottsplatsen. Oro och förväntan från en folkmassa hörs och känns.
En ung kvinna klädd i svart, med sorgflor för ansiktet träder fram. Hon har en bit papper i
handen. Framför henne står en mikrofon. Vinden tar tag i hennes flor som slår i mikrofonen.

DEN UNGA DROTTNINGEN
(håller hårt i pappret, det skorrar i mikrofonen när hon talar)
”Min älskade far, vår kung är död och en stor sorg har drabbat oss alla … ”

RÖST UR MASSAN
(vrålar)
Högre!

DEN UNGA DROTTNINGEN
(harklar sig, går närmare mikrofonen)