DET MEST FÖRBJUDNA Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 k

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#monolog

”…allt som är skönt och vackert och lyckligt och gott och roligt, det är förbjudet. Det är synd. Och gjorde man det ändå, så var det bara att sätta sig ner och vänta på straffet.” När Kerstin Thorvalls bok Det mest förbjudna kom ut, väckte den stor uppståndelse med sin totala frispråkighet. Hennes trotsiga modersuppror och provocerande erotiska längtan och liv startade en våldsam debatt och satte fart på skvallret; Kerstin Thorvall blev Sveriges mest hatade kvinna Monologen har kvar all hetta och aktualitet. Anna Carlson skördade stor framgång med denna på Uppsala Stadsteater.

#biografiskt  #sexualitet