DET SOM REDAN VRÅLAR Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 k

#Dramatik för vuxna, #Monologer

“Efter paus går vi inåt i 27-åriga dramatikern Emma Broströms nyskrivna monolog Det som redan vrålar, nyanserat framförd av Anna Rydén. Det handlar om besattheten som drivkraft, om hur det till synes besinningslösa ­alstras fram i en människa i ett slutet system av ekon, upplevelser och minnen. Broström/Rydén skissar ett porträtt av en kvinna genom en rad poetiskt distinkta scener som skildrar hennes möten med andras död och våld, där hon till sist står inför sitt eget gränslösa våld.

Emma Broström har ett osentimentalt språk som med känslig precision kvarhåller och utforskar enskilda erfarenheter, som rädsla, ensamhet och hat. Hon frilägger dem, försöker inte sammanbinda eller förklara. Scenografin av Johan Rödström och ljusdesignen av Linn Bojing förstärker bilden av kvinnans liv som ett mörkt rum där Anna Rydén partiellt belyses av strålkastare i takt med att hon undersöker olika spår av sitt jag. Det är djuplodande, allvarlig och riktigt bra teater.
” / Tersesa Bernér SvD