DETERMINISM Pjäser

Språk: Engelska, Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

Två unga människor bryter sig in i en villa och kastas genom olika åldrar och sociala positioner i virvlande fart. Leker de bara, spelar de teater eller är alltihop förutbestämt av en allsmäktig och obarmhärtig maskin?
Mattias Andersson undersöker sociala identiteter, maktstrukturer och den fria viljan i sin nya pjäs Determinism.

Urpremiär på Dramaten den 18 januari 2020.

”Determinism” – en lillasyster till Strindberg
Så kvävs kärleken, av själva upprepningen av våra klassmönster som om allt vore just förutbestämt, säger Andersson i detta fint spelade lillasysterdrömspel.

”Determinism” är ett lovande experiment – DN